qah-qah

qah-qah
z. Qəhqəhə ilə, bərkdən. Əl-ələ çalanda, qah-qah güləndə; Əyləşib qalanda, pünhan olanda; Deyib danışdığı yadıma düşdü. Aşıq Hüseyn. Qah-qah gülüş getdi; Asdım dəstəyi; Nəfəsimi dərməmiş, dring-dring yenə zəng oldu. R. R.. // is. Qəhqəhə. Qah-qah etmək (çəkmək) – bərkdən qəhqəhə ilə gülmək (çox vaxt «qah-qah çəkib gülmək» şəklində işlənir). <İskəndər:> Allahın iti də mənim sözümə baxmır, nə qədər elədim, içəri girmədi. Xa. . . xa. . . xa. . . (qahqah çəkib gülür). C. M.. Gördük vədlərdən təkcə söz qalıb; Zülm qah-qah çəkir, haqsa hönkürür. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qah — ta·ri·qah; …   English syllables

  • QAH — Quality Assurance Hold (Business » General) Quality Assurance Hold (Governmental » NASA) Quality Assurance Hold (Governmental » Military) Quality Assurance Hold (Governmental » US Government) What is your height above ....? (Academic & Science »… …   Abbreviations dictionary

  • QAH? — What is your height above ....? (Governmental » Transportation) …   Abbreviations dictionary

  • QAH — In Q, or basic telecommunication code, it means, “What is your height above … ?” …   Aviation dictionary

  • QAH — abbr. Quality Assurance Hold …   Dictionary of abbreviations

  • vəqah — (Quba) 1. igid, qorxmaz 2. cəld, zirək. – Biz hindi qucalmuşuğ, vəqah cuvan adamlardu, hələ kimi adamlardu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • nəqahət — is. <ər.> Xəstəlikdən təzə qalxıb özündə əzginlik hiss edən, hələ tamamilə sağalmamış adamın halı; zəiflik, süstlük, əzginlik, nasazlıq. <Əliqulu:> Ancaq ərbabın bir balaca nəqahəti var. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəqahət — ə. fiqh elmləri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəqahət — ə. kefsizlik, naxoşluq, süstlük, əzginlik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəqahət — ə. həyasızlıq, sırtıqlıq, sinizm; qabalıq, kobudluq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”